Kroonikat

 

 

1. aprillil esitleti kirjanduslikul teisipäeval Tartu Kirjanduse Majas Mae Metsa luulekogu „Valge villa”.

1. aprillil kohtus Tartu Linnaraamatukogus lastega kirjanik Kätlin Kaldmaa.

2. aprillil oli sealsamas lastega kohtumas Wimberg.

2. aprillil kohtus Tartu Linnaraamatukogu Karlova-Ropka harukogus lastega kirjanik Juhani Püttsepp.

2. aprilli kirjanduslikul kolmapäeval „Kõrgel mäeharjal õide puhkenud kirsid: jaapani luulet 7.—13. sajandini” esitleti Kirjanike Liidu saalis Tallinna Ülikooli kirjastuselt ilmunud luuleantoloogiat „Sada luuletust, sada luuletajat”. Luuletusi lugesid kogumiku tõlkija Alari Allik ja Kalju Kruusa.

2. aprillil toimus Eesti Lastekirjanduse Keskuses seminar „Lasteraamatu sünd ja teekond”. Ettekannetega esinesid Áslaug Jónsdóttir Islandilt, Edward van de Vendel Hollandist, Lawrence Schimel Ameerika Ühendriikidest ning Kertu Sillaste ja Kätlin Vainola Eestist.

3. aprillil tuli kokku Eesti PEN-i Saksa kirjanduskohvik, kus kirjandusest rääkisid tõlkijad Tiiu Relve ja Mati Sirkel. Õhtut juhatas Tiina Laanem ja muusikalisi vahepalu pakkus Mari Tammar. Üritus korraldati koostöös Euroopa Komisjoni esindusega Eestis.

3.—5. aprillini leidis Eesti Rahvusraamatukogus aset Tallinna raamatumess.

3. aprillil korraldasid Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis ja Eesti Lastekirjanduse Keskus messi  raames II Põhja- ja Baltimaade kirjandusfoorumi „Kas laps loeb?” Avasõnu ütlesid Eesti Vabariigi kultuuriminister Urve Tiidus, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor Berth Sundström ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone, ettekanded tegid Jaanika Palm, Helin Puksand, Anneli Kengsepp, Maarja Tali jt. Päeva juhtis Kätlin Kaldmaa.

4. aprillil peeti Mart Andersoni juhtimisel tüpograafiaseminar „KIRJAK 2”. Päev lõppes näitemänguga „Juhan Liiv 150 — „Helin ja valu, mäng ja elu””.

5. aprillil jagasid Doris Kareva ja Jürgen Rooste loovkirjutamise töötoas nõuandeid, kuidas kirjutada ja avaldada luulet. Toimusid raamatuesitlused ja kohtumised autoritega. Ettekande „Kes loeb Eestis raamatuid?”, mis tugines 2011. aasta uuringule „Mina. Maailm. Meedia”, pidas Marju Lauristin. Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhindade nominentide ja laureaatide valimise ja valikute teemal arutlesid Heili Sibritsa eestvedamisel Indrek Koff, Jan Kaus ja Jaanus Vaiksoo. Toimusid ekskursioonid jpm.

3. aprillil kohtus Tartu Linnaraamatukogu Tammelinna raamatukogus lastega kirjanik Inga Ivanova.

4. aprillil oli Kirjanike Liidu saalis Eesti Kirjanike Liidu üldkogu. Kuulati ära liidu esimehe Karl Martin Sinijärve, haldusjuhi Mart Siilmanni ja revisjonikomisjoni esimehe Indrek Tardi aruanded, järgnes vaba foorum.

4. aprillil kohtus Tartu Linnaraamatukogu Tammelinna raamatukogus lugejatega Avo Kull.

5. aprillil esitlesid Tõnu Aru ja Eve Ester A. H. Tammsaare Muuseumis dokumentaalfilmi „Kirjaniku elu”, mis kõneleb Arvo Valtonist.

7. aprillil oli Tartu Linnaraamatukogu kirjandusõhtu külaliseks Mart Kadastik, kellega vestles Maarja Lõhmus.

7. aprillil avati sealsamas raamatunäitus „Tartu raamatukogud ilukirjanduses”.

8. aprilli kirjanduslikul teisipäeval esitleti Tartu Kirjanduse Maja Arhiivis Berk Vaheri raamatut „Sõnastamatu lend sõnades. Kirjutusi kirjandusest I”. Autorit küsitles Märten Rattasepp.

8. aprillil toimus Tartu Linnaraamatukogu Annelinna harukogus kohtumine Indrek Harglaga.

8. aprillil näitasid Ella Agranovskaja ja Nikolai Šarubin Tartu Linnaraamatukogus oma dokumentaalfilmi „Shakes­peare Shakespeare’i vastu”.

9. aprilli kirjanduslik kolmapäev Kirjanike Liidu saalis „Ja valguse armulise” toimus Asta Põldmäe autoriõhtuna. Tema ilmunud ja ilmumata loomingut esitasid Anu Lamp ja Indrek Sammul. Oma luulet lugesid Hando Põldmäe ja Asta Põldmäe. Kõnelesid Rein Veidemann, Toomas Haug ja Karl Martin Sinijärv. Esitleti Asta Põldmäe artiklikogu „Ja valguse armulise” (Eesti Keele Sihtasutus). Muusikat tegid Melissa Jõesaar (viiul) ja Tõnu Jõesaar (viola da gamba).

9. aprillil peeti Tartu Linnaraamatukogus õhtutund luule ja muusikaga. Indrek Hirv esitas tangosid, millele ta on kirjutanud sõnad, klaveril saatis Toomas Lunge.

10. aprillil avati Tartu Kunstimaja suures saalis Alar Madissoni fotonäitus „Pooltund kirjanikuga. Valik fotosid aastatest 2001—2013”.

10. aprillil pidas Ülo Tuulik A. H. Tammsaare Muuseumis loengu malest ja kirjandusest. Loeng kuulus muuseumi ja Kadrioru raamatukogu Liiku­misaastale pühendatud loengusarja „Spordilood”.

10. aprillil rääkisid Tartu Kirjanduse Majas ulmekirjanduse töötoas „Naljakuu” Metsa Vana ja Maniakkide Tänav humoorikatest fantaasiatekstidest. Oma loomingust kõneles Indrek Hargla.

10. aprillil andsid Tartu Linnaraamatukogus lugemissoovitusi Mae Lender ja Janika Kronberg.

10. aprillil tähistasid Leedu Vabariigi saatkond ja Eesti Leedulaste Ühendus saatkonna ruumes Tallinnas kirjandusõhtuga leedu kirjanduse ühe rajaja Kristijonas Donelaitise 300. sünniaastapäeva. Loeti tema poeemi „Aastaajad” alguslõiku vahendatuna kuude keelde. Eestinduse esitas tõlkija Mihkel Loodus.

11. aprillil avati Eesti Kirjandusmuuseumis Arhiiviraamatukogu 105. ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi 85. sünnipäeva puhul kaks näitust — „Kahel pool piiri: paralleelid ja vastandid” ning „Ajas tagasi. Säravaid arhiivileide”. Sõna võtsid Janika Kronberg, Merike Kiipus, Ave Pill ja Vilve Asmer. Samas esitleti Aino Suitsu „Päevaraamatut 1901—1964” („Varrak”). Kõnelesid Kirjandusmuuseumi direktor Janika Kronberg, raamatu koostaja Rutt Hinrikus ja tõlkija Piret Saluri, katkendeid luges Sirje Olesk.

14. aprillil toimus Tartu Linnaraamatukogus luule- ja muusikaõhtu „Elu — rändajate üksildus”. Larissa Novoseltseva ja Svetlana Novoseltseva Moskvast lugesid ning laulsid Bella Ahmadulina, Sergei Jessenini, Marina Tsvetajeva, Igor Severjanini jt. luulet.

15. aprillil esitleti Tartu Kirjanduse Majas Hendrik Adamsoni raamatut „Pastaldega pikne” („Ilmamaa”). Kõnelesid Hando Runnel ja Maive Feldmann.

16. aprilli kirjanduslikul kolmapäeval „Kunstnikke ja kumalasi” esitas Kirjanike Liidu saalis tõlkeid, tõlgendusi ja omaloomingut Mathura. Muusikat tegi Vahur Kubja.

16. aprillil toimus Tartu Linnaraamatukogus algupärase laste- ja noortekirjanduse päev „Kirjandus kui vaateaken”. Ettekannetega esinesid Mihkel Kunnus, Elo-Maria Roots, Valdur Mikita, Janika Palm, Krista Kumberg, Mari Niitra, Triin Lees jt.

17. aprillil esitles Mihkel Mutt Kirjanike Majas Tallinnas oma publitsistikakogumiku „Õhtumaa Eesti” I köidet („Fabian”).

17. aprillil toimus klubis „Woodstock” udmurdi eepose „Kõldõsini aeg” ettelugemine. Mihhail Hudjakovi algselt vene keeles kirjutatud ja Arvo Valtoni poolt eesti keelde tõlgitud eepose lugesid ette Gaute Kivistik, Indrek  Vaheoja, Jaak Johanson, Jüri Aarma, Villu Tamme, Riho Rajand, Krista Taim, Erki Aule, Andres Ots, Tõnis Rätsep ja Arvo Valton. Udmurdikeelsete lauludega esines udmurdi ansambel Ošmes. Õhtut juhtis Muš Nadii.

22. aprilli kirjanduslikul teisipäeval Tartu Kirjanduse Majas korraldas kirjastus „Ilmamaa” Ilmar Malini raamatu „Kunsti pärast” esitluse. Kõnelesid Kadri Asmer, Jaan Malin ja Hando Runnel.

23. aprilli kirjanduslikul kolmapäeval „Eesti film 102: lõputut õudust ja õudseid lõppe” esinesid Kirjanike Liidu saalis Jan Kaus, Indrek Koff, Anu Randmaa ja Helen Västrik.

24. aprillil oli Tartu Linnaraamatukogu kirjanduskohvikus vaatluse all Olev Remsu romaan „Supilinna poisid”. Külas oli supilinlane Ellen Aunin, vestlust juhtis Tiina Tarik.

24. aprillil avati Tartu Linnaraamatukogus raamatunäitused „Maailmakirjanduse pärlid: kirjandusauhindadega tunnustatud teoseid aastatest 2010—2013” ja „Noorelt alustanud kirjanikud”.

24. aprillil kõneles Janno Põldma A. H. Tammsaare Muuseumis loengusarja „Spordilood” raames oma raamatust „Džuudopoisid” ja koos Heiki Ernitsaga kirjutatud „Lotte olümpiaraamatust”.

28. aprillil tähistati Nõmmel Underi ja Tuglase majamuuseumis ajakirja „Looming” 91. sünnipäeva ja kuulutati välja „Loomingu” auhinnad 2013. aastal ilmunud kaastööde eest. Tunnustuse pälvisid Indrek Hirv (luuletused, „Looming” nr. 4 ja nr. 7), Rein Vahisalu (novell „Suvepäeva viimne vine”, nr. 8), Lauri Sommer (artikkel „Lättemäe allikail”, nr. 2), Ilmar Taska (novell „Pobeda”, nr. 10), Mart Kangur (arvustus „Sõda sõja pärast”, nr. 9) ja Krista Mits (Virginia Woolfi raamatu „Olemise hetked. Märkmeid möödanikust” tõlge inglise keelest, „Loomingu Raamatukogu”, nr. 33—35).

28. aprillil vestlesid Tartu Kirjanduse Majas teemal „Luule ja akadeemia” Jüri Talvet ja Olev Remsu.

30. aprillil tähistati Alatskivil Juhan Liivi 150. sünniaastapäeva. Süüdati küünlad Juhan Liivi haual, Liivi Muuseumis esinesid Peeter Volkonski, Jaak Sooäär ja Riho Sibul. Tehti teatavaks Juhan Liivi luuleauhinna laureaat, sedakorda Lauri Sommer, tema luuletus „Väikeste sammudega…” ilmus ajakirjas „Looming” (2013, nr. 8). Liivi Muuseumis avati püsinäitus „Oleksin ma luuletaja”. Tutvustati postmarki „Juhan Liiv 150”.

30. aprilli kirjanduslikul kolmapäeval „Caatigas de Santa Maria XIII sajandi Hispaaniast” esines Kirjanike Liidu saalis vanamuusikaansambel Rondellus. Laulude saatetekste luges Robert Staak.

30. aprillil oli Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses teadusseminar „Kas Tammsaare oli feminist?”, juhendajaks Mirjam Hinrikus.

30. aprillil Tartu Linnaraamatukogus toimunud vestlusõhtu külaline oli raamatu „Minu Bulgaaria: magusad tomatid ja hapud viinamarjad” autor Janek Balõnski. Üritus toimus koostöös kirjastusega „Petrone Print”.

 

Õnnitleme!

 

15. mai — Lembit Kurvits 60

 

Estica

 

Kirjastuselt „Dalkey Archive Press” ilmus Adam Culleni ingliskeelses tõlkes Tõnu Õnnepalu romaan „Raadio” (Radio).

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Leia veel huvitavat lugemist

Vikerkaar
TeaterMuusikaKino
Täheke
Õpetajate leht
Sirp
Muusika
Kunstel
Akadeemia
Keel ja kirjandus
LR
Hea laps
Värske Rõhk
Müürileht

Leia veel huvitavat lugemist

Andrei Ivanov
Margaret Atwood